Løpets rute

Samlet distanse som vist på kartet er minst 2521 km som fordeles på 40 daglige etapper med en gjennomsnittlig lengde på 63 km. Dette betyr et og et halvt maratonløp pr dag. Deler av traseen følger veier med høyhastighetsstandard der det er forbudt eller ikke tilrådelig å ferdes til fots. Disse strekningene må derfor gå langs alternative ruter, noe som sannsynligvis vil bety omveier.
Andre uforutsette omstendigheter kan også føre til valg av omveier. Reell gjennomsnittlig, daglig etappelengde vil nok derfor kunne bli nærmere 65 km.
 
NB. En oversikt over en del av dagsetappene kan du se her (pdf). Vi gjør oppmerksom på at denne oversikten er omtrentlig, og endringer kan og vil forekomme.
 
Følg med på etappeoversikten i vår kalender
 
 
Et interaktivt kart av ruten kan ses her
 
Dette innholdet er skrevet ut fra nettsiden til Norway Run